Wiadomości

Obchody Święta Niepodległości oraz Dnia  Służby Cywilnej  w sępoleńskiej komendzie

Data publikacji 21.11.2022

​​​​​​​W sępoleńskiej komendzie Policji odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz 100-lecia Służby Cywilnej. W uroczystości udział wzięli Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim wraz ze swoim zastępcą, kadra kierownicza sępoleńskiej jednostki, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych oraz  międzynarodowego stowarzyszenia Policji IPA. Podczas uroczystości nie obyło się bez wręczenia wyróżnień oraz jubileuszowych odznaczeń i gratulacji.

W ubiegłym tygodniu w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczysta akademia z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz  Dnia Służby Cywilnej. Tegoroczne obchody były szczególne, ponieważ przypadały w  100 rocznicę utworzenia służby cywilnej.

Święto Służby Cywilnej obchodzone jest od 2000 roku, a przypada 11 listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości. Dzień ten nie jest przypadkowy. To symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości, co świadczy o istotnej roli pracowników cywilnych w sprawnym funkcjonowaniu państwa i jego poszczególnych instytucji. To właśnie pracownicy cywilni, obok policjantek i policjantów sępoleńskiej jednostki, mają istotny wkład we właściwe jej  funkcjonowanie.

W spotkaniu oprócz kierownictwa sępoleńskiej Policji, pracowników i policjantów, uczestniczyli także przedstawiciele zarządu głównego, wojewódzkiego i terenowego związku zawodowego policjantów oraz pracowników cywilnych oraz międzynarodowego stowarzyszenia Policji Sekcja Polska IPA.

Obchody rozpoczęto od uczczenia pamięci o pomordowanych policjantach powiatu sępoleńskiego. Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim insp. Paweł Zawada wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych oraz międzynarodowego stowarzyszenia IPA złożył w ich hołdzie symboliczny wieniec pod tablicą pamiątkową znajdująca się na skwerze przy budynku komendy.

Następnie udano się świetlicy, gdzie złożeniem meldunku komendantowi powiatowemu Policji przez dowódcę uroczystości asp. szt. Wiesława Szczepanika rozpoczęto uroczystą zbiórkę.

W swoim przemówieniu szef sępoleńskiej komendy, przywitał wszystkich zebranych oraz złożył pracownikom serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie i trud włożony w codzienna pracę. W dowód uznania, za profesjonalizm w działaniu na rzecz formacji każdemu pracownikowi zostały wręczone wyróżnienia.

Uroczyste spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia wyjątkowych wyróżnień sępoleńskim policjantom. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Krzyżem Niepodległości KL. II z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz medalem 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczono łącznie 16 funkcjonariuszy. Odznaczenia zostały wręczone przez Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotra Kujawę oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Jerzego Kostrzewskiego.

Wśród zebranych, byli również pracownicy oraz policjanci obchodzący jubileusze 20, 25 i 30-lecia pracy, którzy otrzymali z tej okazji z rąk komendanta specjalne listy gratulacyjne.

Podczas zbiórki wręczono ponadto pamiątkowe ryngrafy Wiceprzewodniczącemu Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotrowi Kujawie, Przewodniczącemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Bydgoszczy Panu Zbigniewowi Szmigiero oraz Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska IPA Panu Jerzemu Archackiemu, w podziękowaniu  za okazaną pomoc i wsparcie podczas organizacji obchodów 100.rocznicy powstania  Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Na zakończenie, głos zabrali również zaproszeni goście, którzy przyłączyli się do życzeń i gratulowali  przyznanych odznaczeń i wyróżnień.

Po części oficjalnej pracownicy cywilni i policjanci oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

 • Świetlica w Komendzie Powiatowej policji w Sępólnie Krajeńskim. Grupowe zdjęcie uczestników uroczystości.
 • Skwer przed komendą na którym mieści się tablica upamiętniająca pomordowanych policjantów. Komendant wraz z przedstawicielami związków zawodowych oraz stowarzyszenia IPA składa pod tablicą wieniec.
 • Świetlica w Komendzie powiatowej policji w Sępólnie Krajeńskim. W oddali, przy ścianie stoją pracownicy cywilni komendy. Po prawej stronie stoją policjanci
 • Świetlica w Komendzie powiatowej policji w Sępólnie Krajeńskim. Komendant składa gratulacje wyróżnionemu pracownikowi. W oddali, przy oknach stoją policjanci.
 • Świetlica w Komendzie powiatowej policji w Sępólnie Krajeńskim. Komendant składa gratulacje wyróżnionemu pracownikowi. W oddali, przy oknach stoją policjanci.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotr Kujawa wręcza odznaczenie insp. Pawłowi Zawadzie. Po prawej stronie stoi Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów podinsp. Jerzy Kostrzewski. Obok Komendanta ustawieni są w rzędzie inni policjanci.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotr Kujawa wręcza odznaczenie policjantowi. Obok odznaczonego policjanta ustawieni są w rzędzie inni policjanci.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotr Kujawa wręcza odznaczenie policjantowi. Obok odznaczonego policjanta ustawieni są w rzędzie inni policjanci.
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów mł. insp. Piotr Kujawa wręcza odznaczenie policjantowi. Obok odznaczonego policjanta ustawieni są w rzędzie inni policjanci.
 • Komendant wręcz list gratulacyjny pracownikowi w związku z jubileuszem 30-lecia pracy. Obok stoi 2 policjantów obchodzących również 30-lecie służby.
 • Komendant powiatowy wręcza list gratulacyjny swojemu Zastępcy z okazji 25-lecia służby. W oddali ustawieni są policjanci.
 • Komendant wręcza list gratulacyjny policjantce w związku z 20-leciem służby. W oddali widać policjantów.
 • Po prawej stronie stoi kierownictwo sępoleńskiej komendy, następnie prowadzący uroczystość policjanci . Na wprost stoją odznaczeni policjanci.
 • Komendant wręcza pamiątkowa tabliczkę i składa podziękowania Panu Jerzemu Archackiemu Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska IPA.
Powrót na górę strony