Wiadomości

Policjanci obchodzili 100. rocznicę powstania Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim

Data publikacji 19.07.2022

18 lipca 2022 roku policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim obchodzili swoje święto. Uroczystość połączona była z uczczeniem 100. rocznicy powstania komendy. Podczas akademii, w obecności znamienitych gości, na czele z nadinspektorem Piotrem Leciejewskim-Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, wręczono wyróżnionym policjantom odznaki oraz awanse. Były przemowy, gratulacje, podziękowania i życzenia satysfakcji z pełnionej służby.

Obchody Święta Stulecia powstania Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim rozpoczęły się na placu przy budynku głównym jednostki, gdzie w hołdzie pomordowanym policjantom powiatu sępoleńskiego, została odsłonięta tablica pamiątkowa. Fundatorem płyty pamiątkowej był Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Bydgoszczy.   
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu przez dowódcę uroczystości podkomisarza Jana Poźniaka.    
Na uroczystość oprósz Szefa kujawsko-pomorskiego garnizonu, przybyli także: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum KGP-podinspektor Krzysztof Musielak, Wicestarosta Pan Andrzej Marach wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Panem Piotrem Dobrzańskim. Zaproszono także władze miejskie i gminne w osobach burmistrzów, zastępców burmistrzów i wójta z powiatu sępoleńskiego. Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów reprezentował Wiceprzewodniczący młodszy inspektor Piotr Kujawa, natomiast Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego w Bydgoszczy Pan Zbigniew Szmigiero. Nie zabrakło także przedstawicieli Związków Zawodowych policjantów oraz pracowników Policji z zarządu powiatowego. W apelu wzięła udział Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy Pani Edyta Cisewska. Liczne grono gości uzupełnili również byli komendanci sępoleńskiej policji oraz policjanci-emeryci,  dyrektorzy urzędów publicznych, inspektoratów, oświaty oraz Kapelan kujawsko-pomorskiej Policji Ks. Prałąt Stanisław Kotowski wraz z proboszczem miejscowej parafii.     
Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim inspektor Paweł Zawada przywitał przybyłych gości. W  swoim przemówieniu nawiązał do historii powstania Komendy Powiatowej Państwowej Policji w Sępólnie Krajeńskim, wspominając szczególnie tych policjantów Policji Państwowej, którzy zostali pomordowani w czasie wojny. Po przemówieniu, nastąpiło odsłonięcie płyty pamiątkowej, pod którą zostały złożone okolicznościowe wieńce.      
Następnie w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim odbyła się msza święta w intencji pomordowanych podczas II Wojny Światowej policjantów Policji Państwowej powiatu sępoleńskiego oraz za policjantów i pracowników cywilnych obecnie pracujących w komendzie. Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz na Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim, na miejsce uroczystego apelu z okazji Święta Policji.          
Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy przez dowódcę uroczystości. Po złożeniu meldunku, nastąpiło podniesienie flagi państwowej.
Następnie głos, zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Sępólnie Krajeńskim inspektor Paweł Zawada, który w swoim przemówieniu nakreślił rys historyczny jaki przeszła sępoleńska policja. Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za codzienny trud, sumienne wykonywanie obowiązków i zaangażowanie w służbie.           
Po przemowie, nastąpiło złożenie wiązanki w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej pod pomnikiem Walki i Męczennictwa.
W dalszej części apelu wręczono wyróżnionym policjantom odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne.  Brązową odznaką ,,Zasłużony Policjant” zostało wyróżnionych dwóch policjantów, a awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało łącznie 15 funkcjonariuszy. Nie obyło się także bez medali za działalność związkową oraz za Zasługi dla pożarnictwa.   
Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski. Komendant złożył podziękowania za rzetelną, sumienną służbę i pracę wszystkim policjantom i pracownikom sępoleńskiej komendy. Przekazał również wyrazy wdzięczności dla rodzin i bliskich policjantów, którzy wspierają ich w codziennej służbie.           
Ciepłe słowa, podziękowania i życzenia usłyszeli sępoleńscy policjanci także od  Wicestarosty Sępoleńskiego, który w swoim przemówieniu podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa całego powiatu.
Obchody Święta Policji zakończyły się złożeniem meldunku o zakończeniu uroczystości.          

 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka. Dowódca uroczystości podkomisarz Jan Poźniak składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy nadinspektorowi Piotrowi Leciejewskiemu o gotowości do rozpoczęcia apelu z okazji odsłonięcia płyty pamiątkowej .W tle stoją zaproszeni goście
 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka. Komendant wojewódzki razem z dowódcą podchodzą do pocztów sztandarowych i oddają honory. W tle stoja zaproszeni goście
 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Policjanci stoją w rzędzie na baczność.
 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Po lewej stoją w rzędzie policjanci. Na wprost, w oddali stoją zaproszeni goście.
 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Na wprost, przy mównicy przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski.
 • Plac przed komendą Policji w Sępólnie Krajeńskim. Na wprost tablica upamiętniająca pomordowanych policjantów podczas II Wojny Światowej. Po lewej i prawej stronie tablicy stoją policjanci.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy klęka przed tablica pamiątkową
 • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy klęka przed tablicą pamiątkową .Obok tablicy stoją policjanci.
 • Uroczyste złożenie symbolicznego wieńca pod tablica pamiątkową. Delegacja oddaje honory.
 • Uroczyste złożenie symbolicznego wieńca pod tablica pamiątkową. Delegacja oddaje honory.
 • Dowódca uroczystości prowadzi przemarsz uczestników po zakończonej mszy świętej.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy po przyjęciu meldunku od dowódcy uroczystości, wita się ze sztandarem i dokonuje przeglądu pododdziałów, a następnie wita policjantów.
 • Trzech policjantów stoi przy maszcie i ponosi flagę państwowa na maszt.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Policjanci stoją na wprost, ustawieni w rzędzie. Za nimi, w oddali widać budynki.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na wprost, pod namiotem stoją zaproszeni goście. Po lewej stronie, przy mikrofonach stoi lektor wraz z dowódcą uroczystości.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Od lewej strony widać profile twarzy policjantów ustawionych w rzędzie.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski wraz z dyrektorem Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP podinspektorem Krzysztofem Musielak, Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów młodszym inspektorem Piotrem Kujawa oraz Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie krajeńskim składają symboliczną wiązankę pod pomnikiem Walki i Męczennictwa w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Delegacja składająca wiązankę pod pomnikiem oddaje honor.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Nadinspektor Piotr Leciejewski wręcza policjantom brązową odznakę ,,Zasłużony Policjan"
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie krajeńskim wręczaja policjantom akty mianowania.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sępólnie Krajeńskim wręczają policjantom akty mianowania.
 • Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów młodszy inspektor Piotr Kujawa wręcza odznaczenia wyróżnionym policjantom za działalność związkową z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
 • Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów młodszy inspektor Piotr Kujawa wręcza odznaczenia wyróżnionym policjantom za działalność związkową z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów
 • Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów młodszy inspektor Piotr Kujawa wręcza odznaczenia wyróżnionym policjantom za działalność związkową z okazji 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Odznaczenie dostaje policjantka.
 • Wyznaczeni policjanci stoją w rzędzie. Przed nimi stoi członek Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej Artur Cetnarski. Strażak wręcza wyróżnionym policjantom odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na wprost pod namiotem stoją zaproszeni goście. Od lewej strony stoi kadra kierownicza. na wprost przy mównicy stoi Wicestarosta Sępoleński Andrzej Marach wraz z pozostałymi samorządowcami. Starosta składa podziękowania i gratuluje otrzymanych awansów. w Oddali widać zabudowania.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na wprost pod namiotem stoją zaproszeni goście. Przy mównicy, po prawej stronie stoi Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na wprost pod namiotem stoją zaproszeni goście. Przy mównicy stoi Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinspektor Piotr Leciejewski.
 • Plac Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Na wprost stoją ustawieni w rzędzie policjanci oraz uczniowie klasy mundurowej. W oddali, za nimi widać budynki.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Bydgoszczy o zakończeniu uroczystego apelu.
Powrót na górę strony